About

1. Họ tên/Name: Phạm Xuân An

2. Năm sinh/D.O.B: 6/5/2002 (6th May 2002).

3. Quốc tịch/Nationality: Việt Nam.

4. Tớ là một người yêu nghệ thuật. Blog này được lập ra để chia sẻ tình yêu nghệ thuật của tớ. (I’m a art-lover. I created this page to share my thoughts and feelings of books, movies and musics).

Advertisements